Luvat

Vesiraken­nustöiden luvat

Uusi vesilaki astui voimaan 1.1.2012. Lain mukaan jokaisesta toimen­piteestä jossa käsitellään vesialueen pohjasta poistettua maa-ainesta ja lietettä, on tehtävä ilmoitus vesialueen omistajalle sekä kirjallinen ilmoitus alueelliselle ELY-keskukselle vähintään 30 vuorokautta ennen toimenpiteen suorittamista.

Mikäli ruoppaus­massan määrä ylittää 500 m3 (jollei kyseessä ole julkisen kulkuväylän kunnossapito), tulee toimenpiteelle hakea lupa aluehal­lintovirastolta.

Tehtävät ilmoitukset ja luvat hankkeen koosta riippuen

  • Ilmoitus (tai suostumus) vesialueen kunnostuksesta naapureille tai lähialueen rannan­omistajille
  • Ilmoitus (tai suostumus) kunnostuksesta vesialueen omistajalle (jakamattomissa vesissä osakaskunta) 30 vrk ennen toimen­pidettä
  • Lupa yksityisteiden käyttöön ja läjityspaikan rakentamiseen, mikäli se ei ole ruoppauttajan omalla maalla
  • Kirjallinen ilmoitus alueelliselle ELY-keskukselle vähintään 30 vrk ennen toimenpiteiden aloittamista
  • Jos massa­määrä ylittää 500 m3, haettava lupa aluehallinto­virastolta. Ohjeet: http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=61462&lan=fi

ELY-keskukselle tehtävässä Ilmoituksessa tulee olla mm. seuraavat tiedot

  • Ruoppauttajan nimi ja yhteystiedot
  • Ruopattavan alueen sijaintitiedot ja RN:o
  • Tiedot ruopattavan alueen koosta, muodosta ja syvyyksistä ennen ja jälkeen ruoppaamista
  • Ruoppaus­massojen määrä, laatu, ja sijoituspaikka, ruoppaus­ajankohta ja ruoppaus­menetelmä
  • Hankitut suostumukset

Suostumukset kannattaa hakea kirjallisesti. Vastuu toimen­piteestä on aina tilaajalla!