Vesiraken­nustöiden luvat

Uusi vesilaki astui voimaan 1.1.2012. Lain mukaan jokaisesta toimen­piteestä jossa käsitellään vesialueen pohjasta poistettua maa-ainesta ja lietettä, on tehtävä ilmoitus vesialueen omistajalle sekä kirjallinen ilmoitus alueelliselle ELY-keskukselle vähintään 30 vuorokautta ennen toimenpiteen suorittamista.

Mikäli ruoppaus­massan määrä ylittää 500 m3 (jollei kyseessä ole julkisen kulkuväylän kunnossapito), tulee toimenpiteelle hakea lupa aluehal­lintovirastolta.

Tehtävät ilmoitukset ja luvat hankkeen koosta riippuen

 • Ilmoitus (tai suostumus) vesialueen kunnostuksesta naapureille tai lähialueen rannan­omistajille
 • Ilmoitus (tai suostumus) kunnostuksesta vesialueen omistajalle (jakamattomissa vesissä osakaskunta) 30 vrk ennen toimen­pidettä
 • Lupa yksityisteiden käyttöön ja läjityspaikan rakentamiseen, mikäli se ei ole ruoppauttajan omalla maalla
 • Kirjallinen ilmoitus alueelliselle ELY-keskukselle vähintään 30 vrk ennen toimenpiteiden aloittamista
 • Jos massa­määrä ylittää 500 m3, haettava lupa aluehallinto­virastolta. Ohjeet: http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=61462&lan=fi

ELY-keskukselle tehtävässä Ilmoituksessa tulee olla mm. seuraavat tiedot

 • Ruoppauttajan nimi ja yhteystiedot
 • Ruopattavan alueen sijaintitiedot ja RN:o
 • Tiedot ruopattavan alueen koosta, muodosta ja syvyyksistä ennen ja jälkeen ruoppaamista
 • Ruoppaus­massojen määrä, laatu, ja sijoituspaikka, ruoppaus­ajankohta ja ruoppaus­menetelmä
 • Hankitut suostumukset

Suostumukset kannattaa hakea kirjallisesti. Vastuu toimen­piteestä on aina tilaajalla!

 • Rala pätevyys
 • Infra
 • Luotettava kumppani