Vesirakennustöiden luvat

Uusi vesilaki astui voimaan 1.1.2012. Lain mukaan jokaisesta toimenpiteestä jossa käsitellään vesialueen pohjasta poistettua maa-ainesta ja lietettä, on tehtävä ilmoitus vesialueen omistajalle sekä kirjallinen ilmoitus alueelliselle ELY-keskukselle vähintään 30 vuorokautta ennen toimenpiteen suorittamista.

Mikäli ruoppausmassan määrä ylittää 500 m3 (jollei kyseessä ole julkisen kulkuväylän kunnossapito), tulee toimenpiteelle hakea lupa aluehallintovirastolta.

Tehtävät ilmoitukset ja luvat hankkeen koosta riippuen

  • Ilmoitus (tai suostumus) vesialueen kunnostuksesta naapureille tai lähialueen rannanomistajille
  • Ilmoitus (tai suostumus) kunnostuksesta vesialueen omistajalle (jakamattomissa vesissä osakaskunta) 30 vrk ennen toimenpidettä
  • Lupa yksityisteiden käyttöön ja läjityspaikan rakentamiseen, mikäli se ei ole ruoppauttajan omalla maalla
  • Kirjallinen ilmoitus alueelliselle ELY-keskukselle vähintään 30 vrk ennen toimenpiteiden aloittamista
  • Jos massamäärä ylittää 500 m3, haettava lupa aluehallintovirastolta. Ohjeet: http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=61462&lan=fi

ELY-keskukselle tehtävässä Ilmoituksessa tulee olla mm. seuraavat tiedot

  • Ruoppauttajan nimi ja yhteystiedot
  • Ruopattavan alueen sijaintitiedot ja RN:o
  • Tiedot ruopattavan alueen koosta, muodosta ja syvyyksistä ennen ja jälkeen ruoppaamista
  • Ruoppausmassojen määrä, laatu, ja sijoituspaikka, ruoppausajankohta ja ruoppausmenetelmä
  • Hankitut suostumukset

Suostumukset kannattaa hakea kirjallisesti.

Vastuu toimenpiteestä on aina tilaajalla!

Suosittele meitä