Rannan ruoppaus

Rannan ruoppaus voi tarkoittaa useaa eri vedenalaista tai rantavyöhykkeellä tehtävää toimenpidettä. Yleensä tarkoituksena on tehdä uimaranta, veneväylä, poistaa vesikasvusto, siivota ranta kivistä tai näiden parantaminen. Erilaisten rakenteiden kuten laiturien tai aallonmurtajien tekemistä ei tulkita rannan ruoppaukseksi.

Yrityksemme tekee rannan ruoppauksia kelluvalla kalustolla avovesikautena koko Suomen alueella. Käytössämme on suomalainen sarjatuotantoinen Watermaster eli Vesimestari monitoimiruoppaaja (www.watermaster.fi). Ruoppaajan puomiin vaihdetaan kauha, harava tai imuruoppauspumppu käyttötarkoituksen mukaan, joten kaikki työt onnistuvat yhdellä koneella. Olemme käyttäneet Watermaster ruoppaajia niiden valmistamisen alusta lähtien eli vuodesta 1987 asti.
 

Rannan ruoppaus - 30 vuoden kokemuksella

Suorittamamme rannan ruoppaus tehdään laadukkaan kaluston lisäksi kokeneiden ammattilaistemme toimesta. Yrityksellämme on takanaan 30 vuoden kokemus rannan ruoppaus ja vesirakennustöistä. Vuosien aikana olemme tehneet ruoppaustöitä niin yksityisille, yrityksille, yhteisölle ja julkiselle sektorille.

Rannan ruoppaus on kannattava toimenpide. Yleensä ruoppaukseen sijoitettu rahasumma nostaa tontin arvoa vähintään siihen uhratun panoksen verran, usein moninkertaisesti. Tämä korostuu varsinkin tontin tai kiinteistön myyntitilanteessa. käyttöarvon parantaminen on lähtökohta ruoppaukselle, mutta usein unohdetaan sen vaikutus koko kiinteistön arvoon.

Rannan ruoppaus kaivamalla tarkoittaa sedimentin eli maan poistamista pohjasta esim. mataluuden, pohjamateriaalin tai vesikasvuston takia. Kauharuoppaus eli pohjan ruoppaus kaivamalla on Watermasterilla parhaimmillaan lyhyillä, alle 30 m. etäisyyksillä rannasta, eli läjitysalueesta johon ruoppausmassat siirretään. Kauha- eli kaivuruoppaus on kustannustehokkain ruoppausmenetelmä, kun kyseessä on kova pohjan maalaji kuten moreeni tai siltti eli hiesusavi. Kivien poisto kauharuoppauksena ei pienessä mittakaavassa ole rannan ruoppausta sanan varsinaisessa merkityksessä (ei vaadi ilmoitusta ELY-keskukselle), mutta esim. koko oman rannan perkaus kivistä usean sadan neliön alueelta, voidaan tulkita ruoppaukseksi.

Rannan ruoppaus imuruoppaamalla on menetelmänä usein hyvinkin kustannustehokas vaikka vaatii yleensä erikseen kaivettavan läjitysaltaan. Imuruoppaus on siisti ruoppausmenetelmä koska ruoppausmassa pumpataan letkua tai putkea pitkin jopa yli puolen kilometrin päässä olevalle läjitysalueelle, jolloin rantaa tai pihaa ja kustannuksia nostavaa siirtokalustoa ei tarvita. Alle muutaman sadan kuution töissä imuruoppaus ei ole kustannustehokkaimmillaan.

Myös kaislikon, kortteikon, leton, mättäikön tai muun vesikasvuston poistoa juurineen voidaan nimittää rannan ruoppaukseksi. Watermasterilla vesikasvuston poisto suoritetaan kaivamalla 3 m leveällä haravalla ja siirtämällä massa rantaan. Usein pohjasta täytyy poistaa tietyn paksuinen maakerros jotta juuret katkeavat ja pohjaan jäävät juuren osat kuolevat. Tällöin saavutetaan vuosia tai jopa vuosikymmeniä kestävä lopputulos toisin kuin pelkässä kaislikon tai vesikasvuston niittämisessä, jota täytyy tehdä useana vuotena peräkkäin tai jopa vuosittain. Vesikasvuston niitto ei ole rannan ruoppausta.

Rannan ruoppaus - Insinööritoimisto Lassinaro Oy, ota yhteyttä.
 

Suosittele meitä

Lassinaron vesirakennuspalvelut

Kattavaan palvelutarjontaamme kuuluvat asiantuntevat palvelut:

 • Ruoppaus
 • Imuruoppaus
 • Rannan ruoppaus
 • Paalutukset
 • Kaivuutyöt
 • Kivien poistot ja siirrot
 • Kivien räjäytykset
 • Aallonmurtajien ja laitureiden perustusten rakentaminen
 • Kasvuston poisto
 • Kaapelien ja johtojen asennukset
 • Rantojen puhdistukset
 • Erilaiset korjaustyöt

Tarvittaessa avustamme suunnittelussa sekä lupa- ja ilmoitusasioissa.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!