Ruoppaus  Rannan ruoppaus

Rannan ruoppaus

Rannan ruoppaus voi tarkoittaa useaa eri vedenalaista tai ranta­vyöhykkeellä tehtävää toimen­pidettä. Yleensä tarkoituksena on tehdä uimaranta, veneväylä, poistaa vesikasvusto, siivota ranta kivistä tai näiden parantaminen. Erilaisten rakenteiden kuten laiturien tai aallonmurtajien tekemistä ei tulkita rannan ruoppaukseksi.

Yrityksemme tekee rannan ruoppauksia kelluvalla kalustolla avovesi­kautena koko Suomen alueella. Käytössämme on suomalainen sarja­tuotantoinen Watermaster eli Vesimestari monitoimi­ruoppaaja (www.watermaster.fi). Ruoppaajan puomiin vaihdetaan kauha, harava tai imuruop­pauspumppu käyttö­tarkoituksen mukaan, joten kaikki työt onnistuvat yhdellä koneella. Olemme käyttäneet Watermaster ruoppaajia niiden valmistamisen alusta lähtien eli vuodesta 1987 asti.

Rannan ruoppaus - 30 vuoden kokemuksella

Suorittamamme rannan ruoppaus tehdään laadukkaan kaluston lisäksi kokeneiden ammattilaistemme toimesta. Yrityksellämme on takanaan 30 vuoden kokemus rannan ruoppaus ja vesiraken­nustöistä. Vuosien aikana olemme tehneet ruoppaustöitä niin yksityisille, yrityksille, yhteisölle ja julkiselle sektorille.

Rannan ruoppaus on kannattava toimenpide. Yleensä ruoppaukseen sijoitettu rahasumma nostaa tontin arvoa vähintään siihen uhratun panoksen verran, usein monin­kertaisesti. Tämä korostuu varsinkin tontin tai kiinteistön myynti­tilanteessa. käyttöarvon parantaminen on lähtökohta ruoppaukselle, mutta usein unohdetaan sen vaikutus koko kiinteistön arvoon.

Rannan ruoppaus kaivamalla tarkoittaa sedimentin eli maan poistamista pohjasta esim. mataluuden, pohja­materiaalin tai vesikasvuston takia. Kauha­ruoppaus eli pohjan ruoppaus kaivamalla on Watermasterilla parhaimmillaan lyhyillä, alle 30 m. etäisyyksillä rannasta, eli läjitysalueesta johon ruoppaus­massat siirretään. Kauha- eli kaivuruoppaus on kustannus­tehokkain ruoppaus­menetelmä, kun kyseessä on kova pohjan maalaji kuten moreeni tai siltti eli hiesusavi. Kivien poisto kauha­ruoppauksena ei pienessä mittakaavassa ole rannan ruoppausta sanan varsinaisessa merkityksessä (ei vaadi ilmoitusta ELY-keskukselle), mutta esim. koko oman rannan perkaus kivistä usean sadan neliön alueelta, voidaan tulkita ruoppaukseksi.

Rannan ruoppaus imuruop­paamalla on menetelmänä usein hyvinkin kustannus­tehokas vaikka vaatii yleensä erikseen kaivettavan läjitysaltaan. Imuruoppaus on siisti ruoppaus­menetelmä koska ruoppaus­massa pumpataan letkua tai putkea pitkin jopa yli puolen kilometrin päässä olevalle läjitysalueelle, jolloin rantaa tai pihaa ja kustannuksia nostavaa siirtokalustoa ei tarvita. Alle muutaman sadan kuution töissä imuruoppaus ei ole kustannus­tehokkaimmillaan.

Myös kaislikon, kortteikon, leton, mättäikön tai muun vesikasvuston poistoa juurineen voidaan nimittää rannan ruoppaukseksi. Watermasterilla vesikasvuston poisto suoritetaan kaivamalla 3 m leveällä haravalla ja siirtämällä massa rantaan. Usein pohjasta täytyy poistaa tietyn paksuinen maakerros jotta juuret katkeavat ja pohjaan jäävät juuren osat kuolevat. Tällöin saavutetaan vuosia tai jopa vuosikymmeniä kestävä lopputulos toisin kuin pelkässä kaislikon tai vesikasvuston niittämisessä, jota täytyy tehdä useana vuotena peräkkäin tai jopa vuosittain. Vesikasvuston niitto ei ole rannan ruoppausta.

Rannan ruoppaus - Insinööritoimisto Lassinaro Oy, ota yhteyttä.

Lassinaron vesiraken­nuspalvelut

Kattavaan palvelu­tarjontaamme kuuluvat asiantuntevat palvelut:

 • Ruoppaus
 • Imuruoppaus
 • Rannan ruoppaus
 • Paalutukset
 • Kaivuutyöt
 • Kivien poistot ja siirrot
 • Aallon­murtajien ja laitureiden perustusten rakentaminen
 • Kasvuston poisto
 • Kaapelien ja johtojen asennukset
 • Rantojen puhdistukset
 • Erilaiset korjaustyöt

Tarvittaessa avustamme suunnittelussa sekä lupa- ja ilmoitus­asioissa.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

Rannan ruoppaus