Ruoppaus  Imuruoppaus

Imu­ruoppaus

Imuruoppaus tarkoittaa sedimentin eli maan poistamista vesistön pohjasta imemällä ja pumppaamalla massa letkua tai putkea pitkin maalle.

Suorittamamme imuruoppaus tehdään avovesikautena kelluvan kaluston avulla. Toiminta­mallimme ja kalustomme ansiosta imuruoppaus voidaan suorittaa koko Suomen alueella. Käytössämme on suomalainen sarja­tuotantoinen Watermaster eli Vesimestari monitoimi­ruoppaaja (www.watermaster.fi). Ruoppaajan puomiin vaihdetaan kauha, harava tai imuruop­pauspumppu käyttö­tarkoituksen mukaan, joten kaikki työt onnistuvat yhdellä koneella. Olemme käyttäneet Watermaster ruoppaajia niiden valmistamisen alusta lähtien eli vuodesta 1987 asti.

Imu­ruoppaus 30 vuoden kokemuksella

Teemme kaikki ruoppaustyöt varmalla 30 vuoden kokemuksella. Asiakkaitamme ovat sekä yksityiset, yritykset että yhteisöt ja julkinen sektori.

Imuruoppaus on menetelmänä usein hyvinkin kustannus­tehokas vaikka vaatii yleensä erikseen kaivettavan läjitysaltaan. Imuruoppaus on siisti ruoppaus­menetelmä koska ruoppaus­massa pumpataan letkua tai putkea pitkin jopa yli puolen kilometrin päässä olevalle läjitysalueelle, jolloin rantaa tai pihaa ja kustannuksia nostavaa siirtokalustoa ei tarvita. Alle muutaman sadan kuution töissä imuruoppaus ei ole kustannus­tehokkaimmillaan.

Ruoppaajan puomiin kiinnitetään 960 kg painava ja 2 m korkea jyrsinpumppu jonka alaosassa on n. 0,6 m leveä ja 0,5 m korkea jyrsinkruunu. Kruunu on rakenteeltaan ruuvimainen ja se on varustettu kulutus­hampailla. Imu ja pumppaus tapahtuu jyrsin­pumpussa samanaikaisesti. Ruoppaajan kylkeen kiinnitetään letku joka vedetään vettä pitkin maalle ja jatketaan maata pitkin läjitysalueelle. Isommissa töissä voidaan käyttää myös laippaliitoksilla olevaa kelluvaa putkistoa ja maalla pikaliitettäviä rumpuputkia. Purkuletkun pituus on yleensä alle 500 m, mutta suotuisissa olosuhteissa pidemmätkin pumppaus­matkat ovat mahdollisia. Isoissa imuruop­paustöissä voidaan käyttää myös välipumppausta. Nostokorkeus vedenpinnasta läjitysalueelle ei tulisi olla paljoa yli 10 m, jonka jälkeen ruoppausteho alkaa pudota, riippuen linjan pituudesta ja pohjan laadusta. Imuruop­pauspumpun teoreettinen nostokorkeus on n. 20 m.

Imu­ruoppaus ja työnkulku

Imuruoppaus aloitetaan yleensä syvemmältä lähtien ja edeten rantaan päin. Minimi tilapäinen imuruop­paussyvyys (esim. aivan rantaviivan lähellä) on n. 0,5 m jotta pumppu saa vettä. Käytännössä minimi laajemmalla alueella on n. 0,8 m. Tehokas imuruop­paussyvyys on n. 3,5 m ja maksimi 5,5 m. Ruopattu pohja tulisi olla vähintään vaakatasossa luonnolliseen syvyyteen asti, kuopan tekemistä tulee välttää. Joskus se on kuitenkin ainoa vaihtoehto jolloin tulee varautua ajoittaiseen kuopan tyhjentämiseen kerääntyneestä lietteestä.

Imuruop­pauksen tehoon ja kustannuksiin vaikuttaa oleellisesti imuruopattavan massan laatu. Muta, lieju ja teollisuus­lietteet ovat helpoimpia, savi, tasarakeinen hiekka ja pehmeä siltti (hiesusavi) onnistuvat hyvin. Kova siltti ja monirakeinen hiekka / sora ovat huomattavasti työläämpiä ja moreeni lähes mahdotonta. Rantaan usein seuloutunut ns. rantamoreeni onkin parempi kaivaa kuokka­kauhalla suoraan rannalle. Pohjan kivisyys ja kiinteä­juurakkoinen kasvusto haittaavat imuruoppausta, ne kannattaa poistaa kuokkakauhalla tai haravalla ennen imua.

Imuruop­pausmassa pumpataan läjitysalueelle mikä voi pienimmillään olla painanne maastossa. Jos kyseessä on yli 100 m³:n massamäärät, täytyy alue olla pinta-alaltaan tarpeeksi suuri, jotta massat ja ylijäämävesi eivät pääse selkeytymättä takaisin vesistöön. Imuruop­pauksessa siirtoaineena toimii vesi jota pienimmillään ruoppaus­lietteessä on n. 50 % ja suurimmillaan yli 90 %. Poistettavien massojen määrien ollessa satoja kuutioita, täytyykin yleensä rakentaa läjitysallas (suurissa töissä altaassa myös välipatoja), jonka koko suunnitellaan käytännössä aina tapaus­kohtaisesti. Joissain ohjeissa pidetään altaan minimi­kokona vuorokauden lietetuottoa (eli ns. vuorokauden viipymä) joka keskimäärin jyrsinpumpulla luonnon­pohjissa on n. 1600 m³ (esim. 40x40x1m) työvuorossa. Käytännössä allas on työn teettäjän kannalta edullisinta rakennuttaa paikallisella urakoitsijalla (kaivinkone, traktorikaivuri tai perälevy). Ruoppaajalla voi rantaan pengertää vallin ja sivut jonkin matkaa umpeen ilman maakonetta. Jos omalla maalla ei ole sopivaa tilaa massoille, kannattaa neuvotella lähimpien maanomistajien kanssa. Imuruop­pausmassa on useimmiten hyvin ravinnerikasta ja hyvää kasvu­alustaksi kalkituksen jälkeen.

Imuruoppaus – ota yhteyttä.

Lassinaron vesiraken­nuspalvelut

Kattavaan palvelu­tarjontaamme kuuluvat asiantuntevat palvelut:

 • Ruoppaus
 • Imuruoppaus
 • Rannan ruoppaus
 • Paalutukset
 • Kaivuutyöt
 • Kivien poistot ja siirrot
 • Aallon­murtajien ja laitureiden perustusten rakentaminen
 • Kasvuston poisto
 • Kaapelien ja johtojen asennukset
 • Rantojen puhdistukset
 • Erilaiset korjaustyöt

Tarvittaessa avustamme suunnittelussa sekä lupa- ja ilmoitus­asioissa.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

Imuruoppaus