Imuruoppaus

Imuruoppaus tarkoittaa sedimentin eli maan poistamista vesistön pohjasta imemällä ja pumppaamalla massa letkua tai putkea pitkin maalle.

Suorittamamme imuruoppaus tehdään avovesikautena kelluvan kaluston avulla. Toimintamallimme ja kalustomme ansiosta imuruoppaus voidaan suorittaa koko Suomen alueella. Käytössämme on suomalainen sarjatuotantoinen Watermaster eli Vesimestari monitoimiruoppaaja (www.watermaster.fi). Ruoppaajan puomiin vaihdetaan kauha, harava tai imuruoppauspumppu käyttötarkoituksen mukaan, joten kaikki työt onnistuvat yhdellä koneella. Olemme käyttäneet Watermaster ruoppaajia niiden valmistamisen alusta lähtien eli vuodesta 1987 asti.
 

Imuruoppaus 30 vuoden kokemuksella

Teemme kaikki ruoppaustyöt varmalla 30 vuoden kokemuksella. Asiakkaitamme ovat sekä yksityiset, yritykset että yhteisöt ja julkinen sektori.

Imuruoppaus on menetelmänä usein hyvinkin kustannustehokas vaikka vaatii yleensä erikseen kaivettavan läjitysaltaan. Imuruoppaus on siisti ruoppausmenetelmä koska ruoppausmassa pumpataan letkua tai putkea pitkin jopa yli puolen kilometrin päässä olevalle läjitysalueelle, jolloin rantaa tai pihaa ja kustannuksia nostavaa siirtokalustoa ei tarvita. Alle muutaman sadan kuution töissä imuruoppaus ei ole kustannustehokkaimmillaan.

Ruoppaajan puomiin kiinnitetään 960 kg painava ja 2 m korkea jyrsinpumppu jonka alaosassa on n. 0,6 m leveä ja 0,5 m korkea jyrsinkruunu. Kruunu on rakenteeltaan ruuvimainen ja se on varustettu kulutushampailla. Imu ja pumppaus tapahtuu jyrsinpumpussa samanaikaisesti. Ruoppaajan kylkeen kiinnitetään letku joka vedetään vettä pitkin maalle ja jatketaan maata pitkin läjitysalueelle. Isommissa töissä voidaan käyttää myös laippaliitoksilla olevaa kelluvaa putkistoa ja maalla pikaliitettäviä rumpuputkia. Purkuletkun pituus on yleensä alle 500 m, mutta suotuisissa olosuhteissa pidemmätkin pumppausmatkat ovat mahdollisia. Isoissa imuruoppaustöissä voidaan käyttää myös välipumppausta. Nostokorkeus vedenpinnasta läjitysalueelle ei tulisi olla paljoa yli 10 m, jonka jälkeen ruoppausteho alkaa pudota, riippuen linjan pituudesta ja pohjan laadusta. Imuruoppauspumpun teoreettinen nostokorkeus on n. 20 m.
 

Imuruoppaus ja työnkulku

Imuruoppaus aloitetaan yleensä syvemmältä lähtien ja edeten rantaan päin. Minimi tilapäinen imuruoppaussyvyys (esim. aivan rantaviivan lähellä) on n. 0,5 m jotta pumppu saa vettä. Käytännössä minimi laajemmalla alueella on n. 0,8 m. Tehokas imuruoppaussyvyys on n. 3,5 m ja maksimi 5,5 m. Ruopattu pohja tulisi olla vähintään vaakatasossa luonnolliseen syvyyteen asti, kuopan tekemistä tulee välttää. Joskus se on kuitenkin ainoa vaihtoehto jolloin tulee varautua ajoittaiseen kuopan tyhjentämiseen kerääntyneestä lietteestä.

Imuruoppauksen tehoon ja kustannuksiin vaikuttaa oleellisesti imuruopattavan massan laatu. Muta, lieju ja teollisuuslietteet ovat helpoimpia, savi, tasarakeinen hiekka ja pehmeä siltti (hiesusavi) onnistuvat hyvin. Kova siltti ja monirakeinen hiekka / sora ovat huomattavasti työläämpiä ja moreeni lähes mahdotonta. Rantaan usein seuloutunut ns. rantamoreeni onkin parempi kaivaa kuokkakauhalla suoraan rannalle. Pohjan kivisyys ja kiinteäjuurakkoinen kasvusto haittaavat imuruoppausta, ne kannattaa poistaa kuokkakauhalla tai haravalla ennen imua.

Imuruoppausmassa pumpataan läjitysalueelle mikä voi pienimmillään olla painanne maastossa. Jos kyseessä on yli 100 m³:n massamäärät, täytyy alue olla pinta-alaltaan tarpeeksi suuri, jotta massat ja ylijäämävesi eivät pääse selkeytymättä takaisin vesistöön. Imuruoppauksessa siirtoaineena toimii vesi jota pienimmillään ruoppauslietteessä on n. 50 % ja suurimmillaan yli 90 %. Poistettavien massojen määrien ollessa satoja kuutioita, täytyykin yleensä rakentaa läjitysallas (suurissa töissä altaassa myös välipatoja), jonka koko suunnitellaan käytännössä aina tapauskohtaisesti. Joissain ohjeissa pidetään altaan minimikokona vuorokauden lietetuottoa (eli ns. vuorokauden viipymä) joka keskimäärin jyrsinpumpulla luonnonpohjissa on n. 1600 m³ (esim. 40x40x1m) työvuorossa. Käytännössä allas on työn teettäjän kannalta edullisinta rakennuttaa paikallisella urakoitsijalla (kaivinkone, traktorikaivuri tai perälevy). Ruoppaajalla voi rantaan pengertää vallin ja sivut jonkin matkaa umpeen ilman maakonetta. Jos omalla maalla ei ole sopivaa tilaa massoille, kannattaa neuvotella lähimpien maanomistajien kanssa. Imuruoppausmassa on useimmiten hyvin ravinnerikasta ja hyvää kasvualustaksi kalkituksen jälkeen.

Imuruoppaus – ota yhteyttä.
 

Suosittele meitä

Lassinaron vesirakennuspalvelut

Kattavaan palvelutarjontaamme kuuluvat asiantuntevat palvelut:

 • Ruoppaus
 • Imuruoppaus
 • Rannan ruoppaus
 • Paalutukset
 • Kaivuutyöt
 • Kivien poistot ja siirrot
 • Kivien räjäytykset
 • Aallonmurtajien ja laitureiden perustusten rakentaminen
 • Kasvuston poisto
 • Kaapelien ja johtojen asennukset
 • Rantojen puhdistukset
 • Erilaiset korjaustyöt

Tarvittaessa avustamme suunnittelussa sekä lupa- ja ilmoitusasioissa.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!