Muut palvelut

Rantatyöt ja teollisuus­altaiden kunnostukset sekä muut ratkaisut vesiongelmiin

Ruoppauksen ja paalutuksen lisäksi teemme paljon myös muita vesiraken­nusalan töitä sekä tarjoamme ratkaisuja vesi­ongelmiin. Tutustu ja ota yhteyttä!

  • Rantatyöt
  • Teollisuus­altaan kunnostus
  • Tulvan­torjunta
  • Lintujärven kunnostus
  • Väylän syvennys
  • Veneväylän rakentaminen
  • Kaapelien ja putkien upotus
  • Jokien ja kanavien kunnostus
  • Kasvillisuuden poisto

Rantatyöt

Vesimestari soveltuu erinomaisesti kaikkien rantatonttien kunnostuksiin. Ruohoiseen, kivikkoiseen, mutaiseen tai matalaan pohjaan ei tarvitse alistua.

Vesimestari perkaa, ruoppaa, syventää ja rakentaa rannat. Vesimestari­tekniikalla voidaan valita kuhunkin kohteeseen oikeat kunnostus­menetelmät. Vaikeatkin rantaongelmat voidaan ratkaista taloudellisesti koneella, joka suoriutuu yksin lähes kaikista kunnostustöistä ja joka on helposti siirrettävissä vaikeasti saavutettaviin työkohteisiin.

Vesimestarilla rannat voidaan kunnostaa, laiturit rakentaa ja muut vesi­rakentamiseen liittyvät työt tehdä vedestä käsin luontoa säästäen. Vesimestarilla työ tehdään oikealla tavalla -turvallisesti ja tehokkaasti.

Rannan ruoppaus

Teollisuusaltaan kunnostus

Teollisuusaltaiden kunnostuksessa hyödynnetään Vesimestarin imuruoppaus­työkaluja sekä sen hyviä liikkuvuus- ja liikuteltavuus­ominaisuuksia. Vesimestari voidaan tuoda työkohteeseen rekalla ja se myös kävelee omin voimin altaaseen. Altaassa Vesimestari liikkuu omalla potkuri­järjestelmällä ja altaasta toiseen käyttäen tukijalkojaan ja kaivulaitettaan. Selkeytysaltaasta Vesimestari voi pumpata massaa imuruoppaus­laitteellaan toiseen altaaseen jopa kilometrin päähän.

Teollisuusaltaan kunnostus Teollisuusaltaan kunnostus

Tulvantorjunta

Vesimestarilla voidaan liikkua vaikeissakin olosuhteissa ja näin ollen se on hyvä työväline myös tulvan­torjunnassa. Myös muissa vaikeissa olosuhteissa tapahtuvaan työhön Vesimestari soveltuu monipuolisten työ- ja liikkumis­ominaisuuksiensa ansiosta.

Tulvantorjunta Tulvantorjunta

Lintujärvien kunnostus

Vesimestarilla lintujärvien kunnostus onnistuu tehokkaasti ja ympäristö­ystävällisesti. Kunnostus voidaan tehdä vain yhdellä koneella eikä järven rauha häiriinny liiaksi. Vesimestarilla voidaan kulkea työkohteessa juuri oikeaan paikkaan ja kunnostaa tarkasti ja halutulla tavalla. Kun ruopataan juuri oikeasta kohteesta juuri oikea määrä, voidaan turvata veden riittävä virtaus ylirehevöitymisen estämiseksi ja näin taataan kala- ja lintukannan säilyminen.

Lintujärvien kunnostus Lintujärvien kunnostus

Kasvil­lisuuden poisto

Umpeen­kasvaneet lammet ja järvet, ylirehevöityneet rannat ja mutaiset pohjat voidaan helposti ja tehokkaasti puhdistaa vedestä käsin Vesimestarilla. Kasvillisuus voidaan poistaa joko haravatyönä rantaan tai pumpata se imuruoppaus­laitteella erilliselle läjitysalueelle. Ruopattua massaa voidaan käyttää edelleen vaikka täyttömaana mökin piha-alueen laajennuksessa.

Kasvillisuuden poisto Kasvillisuuden poisto

Väylän syvennys

Erinomaisen liikku­vuutensa ansiosta Vesimestari soveltuu hyvin väylän syventämiseen. Työkohteet, jotka ovat monille muille koneille saavutta­mattomissa, voidaan puhdistaa ja syventää nopeasti ja vaivattomasti.

Ensin kasvillisuus perataan tarvittavilta osin ja seuraavaksi pohjaa syvennetään haluttuun syvyyteen joko kuokkakauhalla tai imuruop­paamalla.

Väylän syvennys Väylän syvennys

Veneväylän rakentaminen

Veneväylän rakentaminen tapahtuu samalla tavalla kuin väylän syvennys: kaivulaitteella puhdistetaan ensin väylä kivistä sekä uppotukeista ja sitten imuruoppaus­laitteella pumpataan ylimääräinen aines pois. Väylän tekemisen jälkeen Vesimestari voi rakentaa laiturit ja venepaikat esim. kivi- tai paalu­perustuksin.

Veneväylän rakentaminen Veneväylän rakentaminen

Kaapelien ja putkien upotus

Kaapelien ja putkien upotus sekä niiden kunnostus onnistuu Vesimestarilla tehokkaasti vaikeissakin olosuhteissa. Omalla potkuri­järjestelmällä ja tukijaloilla liikkuminen tuo etuja niin kaivutyöhön kuin itse kaapelin asentamiseenkin.

Kaapelien ja putkien upotus Kaapelien ja putkien upotus

Jokien ja kanavien kunnostus

Kunnostettaessa jokiväyliä ja kanavia ovat Vesimestarin erinomaiset liikkuvuus­ominaisuudet ja monipuoliset käyttö­mahdollisuudet erittäin tärkeitä.

Runsaasti liikennöidyillä väylillä Vesimestari ei työskennellessään häiritse muuta liikennettä, koska se ankkuroituu omilla tukijaloillaan. Yhtä tarkoitusta palvelevat työkoneet tarvitsevat kiinnitys­vaijereita ja hinaajia ja pysäyttävät työskennellessään koko muun liikenteen.

Mikäli jokiväylästä on saatavilla sedimentoi­tumismalli, voi Vesimestari liikkua juuri oikeaan paikkaan ja poistaa tarkasti oikean määrän sedimenttiä. Näin saadaan aikaan oikea lopputulos, jonka vaikutukset ovat tehokkaita ja pitkäaikaisia.

Jokien ja kanavien kunnostus Jokien ja kanavien kunnostus