Rantatyöt ja teollisuusaltaiden kunnostukset sekä muut ratkaisut vesiongelmiin

Ruoppauksen ja paalutuksen lisäksi teemme paljon myös muita vesirakennusalan töitä sekä tarjoamme ratkaisuja vesiongelmiin. Tutustu ja ota yhteyttä!

Suosittele meitä

Rantatyöt

Vesimestari soveltuu erinomaisesti kaikkien rantatonttien kunnostuksiin. Ruohoiseen, kivikkoiseen, mutaiseen tai matalaan pohjaan ei tarvitse alistua.

Vesimestari perkaa, ruoppaa, syventää ja rakentaa rannat. Vesimestaritekniikalla voidaan valita kuhunkin kohteeseen oikeat kunnostusmenetelmät. Vaikeatkin rantaongelmat voidaan ratkaista taloudellisesti koneella, joka suoriutuu yksin lähes kaikista kunnostustöistä ja joka on helposti siirrettävissä vaikeasti saavutettaviin työkohteisiin.

Vesimestarilla rannat voidaan kunnostaa, laiturit rakentaa ja muut vesirakentamiseen liittyvät työt tehdä vedestä käsin luontoa säästäen. Vesimestarilla työ tehdään oikealla tavalla -turvallisesti ja tehokkaasti.

Teollisuusaltaan kunnostus

Teollisuusaltaiden kunnostuksessa hyödynnetään Vesimestarin imuruoppaustyökaluja sekä sen hyviä liikkuvuus- ja liikuteltavuusominaisuuksia. Vesimestari voidaan tuoda työkohteeseen rekalla ja se myös kävelee omin voimin altaaseen. Altaassa Vesimestari liikkuu omalla potkurijärjestelmällä ja altaasta toiseen käyttäen tukijalkojaan ja kaivulaitettaan. Selkeytysaltaasta Vesimestari voi pumpata massaa imuruoppauslaitteellaan toiseen altaaseen jopa kilometrin päähän.

Tulvantorjunta

Vesimestarilla voidaan liikkua vaikeissakin olosuhteissa ja näin ollen se on hyvä työväline myös tulvantorjunnassa. Myös muissa vaikeissa olosuhteissa tapahtuvaan työhön Vesimestari soveltuu monipuolisten työ- ja liikkumisominaisuuksiensa ansiosta.

Lintujärvien kunnostus

Vesimestarilla lintujärvien kunnostus onnistuu tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. Kunnostus voidaan tehdä vain yhdellä koneella eikä järven rauha häiriinny liiaksi. Vesimestarilla voidaan kulkea työkohteessa juuri oikeaan paikkaan ja kunnostaa tarkasti ja halutulla tavalla. Kun ruopataan juuri oikeasta kohteesta juuri oikea määrä, voidaan turvata veden riittävä virtaus ylirehevöitymisen estämiseksi ja näin taataan kala- ja lintukannan säilyminen.

Kasvillisuuden poisto

Umpeenkasvaneet lammet ja järvet, ylirehevöityneet rannat ja mutaiset pohjat voidaan helposti ja tehokkaasti puhdistaa vedestä käsin Vesimestarilla. Kasvillisuus voidaan poistaa joko haravatyönä rantaan tai pumpata se imuruoppauslaitteella erilliselle läjitysalueelle. Ruopattua massaa voidaan käyttää edelleen vaikka täyttömaana mökin piha-alueen laajennuksessa.

Väylän syvennys

Erinomaisen liikkuvuutensa ansiosta Vesimestari soveltuu hyvin väylän syventämiseen. Työkohteet, jotka ovat monille muille koneille saavuttamattomissa, voidaan puhdistaa ja syventää nopeasti ja vaivattomasti.

Ensin kasvillisuus perataan tarvittavilta osin ja seuraavaksi pohjaa syvennetään haluttuun syvyyteen joko kuokkakauhalla tai imuruoppaamalla.

Veneväylän rakentaminen

Veneväylän rakentaminen tapahtuu samalla tavalla kuin väylän syvennys: kaivulaitteella puhdistetaan ensin väylä kivistä sekä uppotukeista ja sitten imuruoppauslaitteella pumpataan ylimääräinen aines pois. Väylän tekemisen jälkeen Vesimestari voi rakentaa laiturit ja venepaikat esim. kivi- tai paaluperustuksin.

Kaapelien ja putkien upotus

Kaapelien ja putkien upotus sekä niiden kunnostus onnistuu Vesimestarilla tehokkaasti vaikeissakin olosuhteissa. Omalla potkurijärjestelmällä ja tukijaloilla liikkuminen tuo etuja niin kaivutyöhön kuin itse kaapelin asentamiseenkin.

Jokien ja kanavien kunnostus

Kunnostettaessa jokiväyliä ja kanavia ovat Vesimestarin erinomaiset liikkuvuusominaisuudet ja monipuoliset käyttömahdollisuudet erittäin tärkeitä.

Runsaasti liikennöidyillä väylillä Vesimestari ei työskennellessään häiritse muuta liikennettä, koska se ankkuroituu omilla tukijaloillaan. Yhtä tarkoitusta palvelevat työkoneet tarvitsevat kiinnitysvaijereita ja hinaajia ja pysäyttävät työskennellessään koko muun liikenteen.

Mikäli jokiväylästä on saatavilla sedimentoitumismalli, voi Vesimestari liikkua juuri oikeaan paikkaan ja poistaa tarkasti oikean määrän sedimenttiä. Näin saadaan aikaan oikea lopputulos, jonka vaikutukset ovat tehokkaita ja pitkäaikaisia.