Suunnittelupalvelut

Vesiraken­nushankkeiden suunnittelu

Kaikki vesiraken­nushankkeet edellyttävät suunnittelua. Hyvässä vesiraken­nushankkeen suunnitelmassa otetaan huomioon työkohteen olosuhteet perusteellisesti. Ruoppaamalla tapahtuvaan kunnostamiseen pohjatietoja tarvitaan mm. veden virtaamisesta, pohjan laadusta, syvyydestä ja mitoista, jotka todetaan työkohteen katselmuksessa. Aina on aiheellista tehdä etukäteen myös kartoitus ympäristö­vaikutuksista.

Hyvä suunnitelma edellyttää, että myös sidos­ryhmät otetaan mukaan mahdollisimman aikaisin. Suunnitelma tulee esittää hankkeen koosta riippuen naapureille, vesialueen omistajalle, ympäristö­viranomaisille ja muille sidosryhmille joita kunnostus­asia koskee.

Tarjoamme mielellämme avuksi asian­tuntemustamme jo suunnittelu­vaiheessa oikean lopputuloksen aikaan­saamiseksi.

Vesirakennushankkeiden suunnittelu Vesirakennushankkeiden suunnittelu