Vesirakennushankkeiden suunnittelu

Kaikki vesirakennushankkeet edellyttävät suunnittelua. Hyvässä vesirakennushankkeen suunnitelmassa otetaan huomioon työkohteen olosuhteet perusteellisesti. Ruoppaamalla tapahtuvaan kunnostamiseen pohjatietoja tarvitaan mm. veden virtaamisesta, pohjan laadusta, syvyydestä ja mitoista, jotka todetaan työkohteen katselmuksessa. Aina on aiheellista tehdä etukäteen myös kartoitus ympäristövaikutuksista.

Hyvä suunnitelma edellyttää, että myös sidosryhmät otetaan mukaan mahdollisimman aikaisin. Suunnitelma tulee esittää hankkeen koosta riippuen naapureille, vesialueen omistajalle, ympäristöviranomaisille ja muille sidosryhmille joita kunnostusasia koskee.

Tarjoamme mielellämme avuksi asiantuntemustamme jo suunnitteluvaiheessa oikean lopputuloksen aikaansaamiseksi.

Suosittele meitä