Paalutus

Paalutus­työt asian­tuntevasti Tampereella - Lassinarolta

Vesimestari-kalustomme soveltuu hyvin ruoppauksen lisäksi paalutus­töihin. Vedestä käsin suoritettava paalutus säästää rantoja, mahdollistaa paaluttamisen myös kauempana rannan tuntumasta sekä vaikeissa olosuhteissa.

Vesimestari suoriutuu yksin kaikista työkohteen töistä, mikä säästää huomattavasti luontoa ja kustannuksia, jotka aiheutuisivat useiden eri laitteiden siirtämisestä työkohteeseen. Suuressa osassa työkohteita tarvitaan sekä kaivu- että pumppaus­toimintoja.

Vesimestari ei tarvitse nosturiapua, kun se on kuljetettu työkohteeseen kokonaisena rekan lavetilla tai täysperä­vaunulla. Perävaunusta se "kävelee" itse veteen ja työn päätyttyä sieltä pois. Vain yhtä tarkoitusta palvelevat työkoneet tarvitsevat lähes poikkeuksetta raskaiden nosturien apua. Kuljetusta varten ne joudutaan pilkkomaan osiin ja rakentamaan uudelleen kun saavutaan työkohteeseen.

Lähes joka työkohteessa on monenlaisia töitä, ja niinpä Vesimestarin sijaan tarvittaisiin 4-5 kpl erilaista yhden työn laitetta, jotta saataisiin vastaavat työt tehtyä. Tästä seuraisi ylimääräisiä kustannuksia ja luontoon kohdistuvia haittoja.