Ruoppaus

Ruoppaus tarkoittaa sedimentin eli maan poistamista pohjasta, veden alta.

Yrityksemme suorittama ruoppaus tapahtuu kelluvalla kalustolla avovesikautena koko Suomen alueella. Käytössämme on suomalainen sarjatuotantoinen Watermaster eli Vesimestari monitoimiruoppaaja (www.watermaster.fi). Ruoppaajan puomiin vaihdetaan kauha, harava tai imuruoppauspumppu käyttötarkoituksen mukaan, joten kaikki työt onnistuvat yhdellä koneella. Olemme käyttäneet Watermaster ruoppaajia niiden valmistamisen alusta lähtien eli vuodesta 1987 asti.
 

Ruoppaus 30 vuoden kokemuksella

Yrityksellämme on vankka 30 vuoden kokemus sekä ruoppaus että vesirakennustöistä. Teemme ruoppauksia yksityisille, yrityksille, yhteisöille ja julkiselle sektorille.

Rannan ruoppaus on kannattava toimenpide. Yleensä ruoppaukseen sijoitettu rahasumma nostaa tontin arvoa vähintään siihen uhratun panoksen verran, usein moninkertaisesti. Tämä korostuu varsinkin tontin tai kiinteistön myyntitilanteessa. käyttöarvon parantaminen on lähtökohta ruoppaukselle, mutta usein unohdetaan sen vaikutus koko kiinteistön arvoon.

30:n toimintavuotemme aikana olemme tehneet yli 1000 ruoppausta. Yrityksemme on ruopannut veneväyliä ja uimarantoja, poistanut ja räjäyttänyt kiviä sekä poistanut ranta-aluielta kaislikkoa, kortteikkoa ja vesikasvustoa. Olemme rakentaneet aallonmurtajia ja laiturien perustuksia kivillä ja puupaaluilla sekä tehneet erilaisia rakenteiden korjaustöitä lukemattomissa eri kohteissa ympäri suomea. Toimenkuvaamme kuuluu myös vesijohtojen, maalämpöjohtojen, kaapelien ja muiden rakenteiden kaivu- ja asennustyöt.

Kaivos- ja paperiteollisuuden lietteitä yrityksemme on imuruopannut satojatuhansia kuutioita.

Kauharuoppaus eli pohjan ruoppaus kaivamalla on Watermasterilla parhaimmillaan lyhyillä, alle 30 m. etäisyyksillä rannasta, eli läjitysalueesta johon ruoppausmassat siirretään. Kauha- eli kaivuruoppaus on kustannustehokkain ruoppausmenetelmä, kun kyseessä on kova pohjan maalaji kuten moreeni tai siltti eli hiesusavi. Kivien poisto kauharuoppauksena ei pienessä mittakaavassa ole ruoppausta sanan varsinaisessa merkityksessä (ei vaadi ilmoitusta ELY-keskukselle), mutta esim. koko oman rannan perkaus kivistä usean sadan neliön alueelta, voidaan tulkita ruoppaukseksi. Ruoppaus lautalle tai proomuun on myös mahdollista Watermasterilla, mutta soveltuu lähinnä isompiin hankkeisiin kustannustensa takia.

Imuruoppaus on menetelmänä usein hyvinkin kustannustehokas vaikka vaatii yleensä erikseen kaivettavan läjitysaltaan. Imuruoppaus on siisti ruoppausmenetelmä koska ruoppausmassa pumpataan letkua tai putkea pitkin jopa yli puolen kilometrin päässä olevalle läjitysalueelle, jolloin rantaa tai pihaa ja kustannuksia nostavaa siirtokalustoa ei tarvita.

Kaislikon tai tiheän vesikasvuston poisto suoritetaan Watermasterilla kaivamalla 3 m. leveällä haravalla ja siirtämällä massa rantaan. Menetelmä on tehokkaimmillaan umpeenkasvaneissa rannoissa jolloin lettorannasta saadaan käyttöranta usein hyvinkin edullisesti. Ulpukan ja lumpeen poistossa kyseessä ei ole ruoppaus vaan juurakko "pöyhitään" irti pohjasta, jolloin juuret nousevat pintaan josta ne kerätään ja viedään rantaan. Maamassoja menetelmässä ei poisteta.
 

Läjitysaltaan periaatekuva suurissa kohteissa.

Suosittele meitä

Lassinaron vesirakennuspalvelut

Kattavaan palvelutarjontaamme kuuluvat asiantuntevat palvelut:

 • Ruoppaus
 • Imuruoppaus
 • Rannan ruoppaus
 • Paalutukset
 • Kaivuutyöt
 • Kivien poistot ja siirrot
 • Kivien räjäytykset
 • Aallonmurtajien ja laitureiden perustusten rakentaminen
 • Kasvuston poisto
 • Kaapelien ja johtojen asennukset
 • Rantojen puhdistukset
 • Erilaiset korjaustyöt

Tarvittaessa avustamme suunnittelussa sekä lupa- ja ilmoitusasioissa.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!